Export beperkende maatregelen

De wereldwijd uitgeroepen noodtoestand door de World Health Organization door de verspreiding van het Coronavirus heeft er toe doen leiden dat de grote productie landen van Persoonlijke Beschermingsmiddelen export beperkende maatregelen getroffen hebben. Hierdoor heeft ook IMG Europe momenteel te kampen met leveringsproblemen. De verwachting is dat de export beperkende maatregelen op korte termijn opgeheven zullen worden, maar over exacte termijnen kunnen nog geen uitspraken gedaan worden.

Vooralsnog zal – indien de producten weer beschikbaar zijn – IMG Europe enkel aan bestaande klanten, overheidsinstanties en hulporganisaties uitleveren. Zodra er zicht komt op leveringen van onder andere adembeschermingsmaskers voor tussenhandel en zorginstanties zal dit direct op de website gepubliceerd worden.

Neem bij vragen of advies contact op met IMG Europe.
Dit kan via ons email adres info@imgeurope.nl of per telefoon 0486 420265.

Terug naar nieuwsoverzicht